Dit is een site van Martijn Daalder Strategy Navigation
Martijn Daalder Strategy Navigation gebruikt  geen cookies of andere technieken om gegevens over u te verzamelen.
Als u contact opneemt met Martijn Daalder of u zich opgeeft voor de Nieuwsbrief beslist u zelf welke gegevens u met hem deelt. Dat kan onder meer zijn:

 • uw naam en/of bedrijfsnaam
 • uw functie
 • uw zakelijke en/of privéadres
 • uw zakelijke en/of privételefoonnummer(s)
 • uw zakelijke en /of privé-e-mailadres(sen)
 • de URL van de website van uw bedrijf
 • het btw-nummer van uw bedrijf
 • het bankrekeningnummer van uw bedrijf

Martijn Daalder Strategy Navigation legt deze gegevens vast om zijn zakelijke en persoonlijke netwerk te onderhouden en zijn dienstverlening mogelijk te maken. De data kunnen daarom gebruikt worden voor activiteiten zoals bijvoorbeeld:

 • offertes
 • opdrachtbevestigingen
 • marktonderzoek
 • projectmanagement
 • administratie
 • facturatie
 • relatiebeheer
 • verzenden van nieuwsberichten of zakelijke updates
 • verzenden van persoonlijke boodschappen

Martijn Daalder bewaart uw gegevens zolang er een zakelijke of persoonlijke relatie met u bestaat (incidenteel of structureel) en/of zolang het nodig is om onze activiteiten uit te voeren.

Martijn Daalder deelt uw gegevens niet met externe partijen. Uitzonderingen zijn de boekhouder, voor zover relevant voor de administratie, de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk verplicht bij belastingaangiftes, en zakenpartners, projectmedewerkers of onderaannemers voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Martijn Daalder neemt organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. In geval van een datalek, zullen we u hierover binnen 48 uur informeren.
Hebt u er bezwaar tegen dat Martijn Daalder Strategy Navigation uw gegevens verwerkt, laat dit dan weten. We verwijderen uw data dan uit onze bestanden. In al deze gevallen of bij vragen over onze gegevensverwerking, kunt u ons bereiken via dit emailadres.